Regulamin

 

Ze względu na wysokie ryzyko strat finansowych, inwestowanie w opcje binarne może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować środków, na stratę których nie możesz sobie pozwolić. Przed rozpoczęciem inwestowania w opcje binarne należy być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z inwestowaniem w opcje binarne i zasięgnąć porady niezależnego i licencjonowanego doradcy finansowego. Strona http://centrum-finasowe.cf nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z działań użytkownika na tej stronie. Inwestując zapoznaj się z regulaminem danego brokera. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i edukacyjny.